Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)

Uprzejmie informuję że Forcetech Iwona Szczepaniak, Czerniejów 12, 21-107 Serniki, NIP 7141995661, REGON 061624687 (zwana dalej Forectech) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy niezbędne, formalne informacje.

1. Skąd posiadamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu zamawiania usługi lub podczas późniejszej aktualizacji tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji zamówienia oraz celów podatkowych i rachunkowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz.
 • celów księgowych i podatkowych (wystawianie faktur, rozliczenie z Urzędem Skarbowym).

3. Na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy.

4. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówionych przez Ciebie usług  tj.

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP  (do celów podatkowych i rachunkowych).
 • adres e-mail (wysyłanie faktur, kontakt z nami).
 • numer telefonu (kontakt).

Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.

5. Udostępnianie danych osobowych.

 • dane mogą być przekazane na wyraźne wezwanie upoważnionych organów (sądowych, policyjnych, śledczych, skarbowych)
 • dane niezbędne do realizacji wymogów księgowych i podatkowych w postaci faktur (nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP) mogą być przekazywane do biura rachunkowego na podstawie odrębnej umowy.
 • Administrator ma prawo przekazać dane osobowe: pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, partnerom biznesowym oraz innym podmiotom, organizacjom i instytucjom, które są wymienione w rozporządzeniu RODO, a które są ustawowo upoważnione do żądania wyżej wymienionych informacji.
 • dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom niż wymienione.

6. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mail pod adresem:
rodo@forcetech.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Forcetech Iwona Szczepaniak, Czerniejów 12, 21-107 Serniki.

7. Przez jaki okres przetwarzane są dane osobowe.

 • dane niezbędne do realizacji zleceń oraz wymogów księgowych i podatkowych (nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP) przetwarzane są przez 5 lat od końca roku, w którym wystąpiła ostatnia sprzedaż zgodnie z przepisami prawa skarbowego.
 • pozostałe dane (np. kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu) przetwarzane są od momentu zamówienia usługi do czasu zakończenia świadczenia usługi plus 30 dni lub do momentu zażądania ich usunięcia.

8. Ochrona danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie zobowiązującymi przepisami.